Privacybeleid

Dit Privacybeleid betreft alle online diensten die u door GRASROBOTS.be B.V. (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website www.grasrobots.be, zijn online services en alle mogelijke verkeer via e-mail. Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

GRASROBOTS.be B.V. zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (-18) behoren. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail en formulieren. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt GRASROBOTS.be B.V. informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). GRASROBOTS.be B.V. staat in voor de veilige overdracht van de door u, als consument, verschafte gegevens.

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten (zoals de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke gegevens noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dienen te worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden gegevens bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor het verkopen en leveren van producten.
Tevens kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, maar enkel wanneer we beroep doen op derden (externe partners) voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bijv. bestellingen, technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen), op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Onder geen enkel beding zal uw persoonlijke informatie doorgegeven en/of verkocht worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van uw productieproces, bijvoorbeeld om u reclame toe te sturen.
Wij kunnen wel enkele van uw persoonlijke gegevens meedelen aan potentiële klanten zonder daar vooraf uw toestemming voor te vragen. Het gaat daarbij uitsluitend om uw e-mailadres, het type robot en de gemeente waar u woonachtig bent. Indien de potentiële klant dat wenst, kan hij zo met u contact op te nemen om desgewenste informatie te bekomen. Er zal in geen enkel geval een adres en telefoonnummer worden meegedeeld aan de potentiële klant.
Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

Bezoekers van de website die ons om welke redenene dan ook persoonlijke informatie verstrekken, kunnen deze gegevens inkijken en wijzigen conform de wet op de bescherming van de persoonlijke privacy van 8 december 1992. Indien de gegevens van de bezoekers worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om u kosteloos daartegen te verzetten.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Wanneer dit privacybeleid verandert, wordt de herziene versie daarvan op deze site geplaatst. Wij raden u aan ons privacybeleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te verstrekken. Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 28 februari 2015.

Tevens werd op 28 februari 2015 een aangifte gedaan bij de privacycommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor meer informatie kunt u ons contacteren via info@grasrobots.be of via de contactpagina op deze website.

GRASROBOTS.be

Hoofdkantoor Dendermonde

Vijfbunderstraat 37A
B-9200 Dendermonde

Tel: +32 (0)9 337 02 88
E-mail: dendermonde@grasrobots.be

Filiaal Waregem

Henri Lebbestraat 108
B-8790 Waregem

Tel: +32 (0)56 49 01 04
E-mail: waregem@grasrobots.be

Reviews

GRASROBOTS.be
4.9
Gebaseerd op 158 beoordelingen
powered by Google
js_loader

© copyright GRASROBOTS.be 2024 | BE 0524.939.452
Privacybeleid - PrivacyinstellingenDisclaimerAlgemene voorwaarden - Referenties - Onze partners - Missie en Visie
Powered by Digi-Motions

Winkelwagen