Wat bedoelen we met ‘de virtuele oppervlakte van een gazon’ en hoe bepaal je de juiste maaicapaciteit van jouw grasrobot?

De maaicapaciteit van grasrobots wordt uitgedrukt in oppervlakte. De tijd die nodig is om een gazon met een bepaalde oppervlakte te maaien hangt af van de vorm van het terrein, het aantal obstakels, de helling(en), de graslengte, de maaihoogte, de dikte van het gazon, het type gras. Naast de tijd die nodig is om een gazon te maaien is het ook belangrijk om rekening te houden met het aantal maaibeurten dat nodig is per week om een perfect gazon te behouden. Dat aantal maaibeurten hangt af van de groeisnelheid van het gazon. De groeisnelheid wordt dan weer beïnvloed door heel wat factoren: grassoort, grondsoort, bemesting, temperatuur, licht, doorlaatbaarheid van de bodem, betreding én ook de maaifrequentie. Omdat elk gazon verschillend is, maken we gebruik van een virtuele oppervlakte. Die geeft een beter beeld van de nodige maaicapaciteit.

Voorbeeld:

Een sportveld is doorgaans 7.500m² groot. Als het om een professioneel voetbalveld gaat is de ondergrond ideaal, want het gazon wordt intensief bemest en bewaterd. Om een dergelijk grasveld netjes te onderhouden zijn 2 of 3 maaibeurten per week nodig. Daar tegenover kan het bij een amateurvoetbalclub die het gazon niet of zelden bemest, waar geen of weinig irrigatie toegepast wordt en waar de ondergrond in vele gevallen niets speciaal voorstelt, voldoende zijn om het gazon 1 keer per week of soms zelfs maar om de 10 dagen te maaien. Dit hangt ook af van het type maaier. In bovenstaand voorbeeld, waarbij 7.500m² 3 keer per week gemaaid moet worden komen we op een virtuele oppervlakte van 3 x 7.500m² = 22.500m². Het amateurvoetbalveld dat slechts één keer per week gemaaid hoeft te worden zou je volgens die redenering als virtueel 7.500m² kunnen beschouwen, of zelfs kleiner indien je minder dan één keer per week zou maaien.

Neem nu hetzelfde amateur voetbalveld van 7.500m² groot en dus virtueel ook 7.500m². Als je in dat veld 10 bloemeneilanden zou maken (of andere obstakels zoals bomen, auto’s, tenten, terras) dan zou je vermoeden dat de robot minder oppervlakte moet maaien. Dat is uiteindelijk wel het geval, maar omdat er nu veel meer tijd verloren gaat om aan de randen van de eilanden te vertragen, stoppen, draaien en terug vertrekken kan de robot deze tijd niet gebruiken om te maaien. Zonder die eilanden zou de machine gewoon rechtdoor rijden. Afhankelijk van het aantal eilanden en hun respectievelijke oppervlaktes kan het zijn dat we de oppervlakte van deze eilanden meetellen in de totale grasoppervlakte. Dus stel dat het veld 7.500m² buitenmaat heeft en er 3 eilanden in liggen van elk 1.000m². Dan zou je puur op oppervlakte aannemen dat het gazon 7.500m²-3 x 1.000m² = 4.500m² groot is. De virtuele oppervlakte zal daarentegen nog steeds rond de 7.500m² liggen.

Wij spreken van een ‘virtuele’ oppervlakte omdat ze van zoveel factoren afhangt en niet exact te berekenen is. Het helpt ons om de juiste machines te selecteren en het hele jaar door een perfect gemaaid gazon te garanderen. Daarnaast is het ook heel belangrijk om rekening te houden met de bezetting van het terrein. Je moet je afvragen op welke momenten er gemaaid kan worden.
We houden daarbij rekening met de momenten waarop het terrein bespeeld zal worden, maar ook wanneer er wordt beregend. En mogelijks zijn er nog activiteiten die het gazon bezetten waardoor het niet mogelijk is dat een grasrobot op dat moment over het veld zou rijden. Mag er ’s nachts gemaaid worden? Dat is de afweging die je moet maken. Het kan mogelijks impact hebben op nachtdieren of buurtbewoners. Bovenstaande factoren verkorten ook de tijd die een robot kan maaien. Doorgaans wordt de totale maaicapaciteit bereikt door 24/24 en 7/7 te maaien en laden. Stel dat je het gazon voor 25% bezet doorheen de dag en dat je gedurende 8u, tijdens de nacht, niet wil maaien. Dan blijft er van de 24 uur nog 12 uur over = 50% van de dag/week. (24 uur – 8 uur – 25%*16u) Dan dien je de totale maaicapaciteit van de machine te halveren (of de virtuele oppervlakte te verdubbelen).

Het is ook belangrijk om deze oefening te maken voor de toekomst, want het is niet omdat je vandaag maar 2 uur per dag op een veld speelt dat dit in de komende jaren ook zo zal blijven. Je kan best uitgaan van de toekomstige maximaal verwachte bezetting om te bepalen welke machine geschikt is.

Jammer genoeg komen we in de praktijk nog regelmatig voorbeelden tegen waarbij gezondigd werd tegen bovenstaande inzichten. Dat resulteert dan in een slecht maairesultaat en ontevreden gebruikers. Onterecht wordt dan soms de robot als ‘geen gepaste oplossing’ gezien, maar de oorzaak ligt eigenlijk bij de verkoper of diegene die de machine geselecteerd heeft. Onze jarenlange ervaring helpt ons om samen met de klant te gaan bepalen welke machine(s) nodig zijn om een specifiek grasveld goed te onderhouden. We maken goede keuzes die ervoor zorgen dat je doorgaans meer dan 10 jaar geniet hebt van je robotmaaier.

GRASROBOTS.be

Hoofdkantoor Dendermonde

Vijfbunderstraat 37A
B-9200 Dendermonde

Tel: +32 (0)9 337 02 88
E-mail: dendermonde@grasrobots.be

Filiaal Waregem

Henri Lebbestraat 108
B-8790 Waregem

Tel: +32 (0)56 49 01 04
E-mail: waregem@grasrobots.be

Reviews

GRASROBOTS.be
4.9
Gebaseerd op 158 beoordelingen
powered by Google
js_loader

© copyright GRASROBOTS.be 2024 | BE 0524.939.452
Privacybeleid - PrivacyinstellingenDisclaimerAlgemene voorwaarden - Referenties - Onze partners - Missie en Visie
Powered by Digi-Motions

Winkelwagen